Góp vốn điều lệ được quy định như thế nào ?

Góp vốn điều lệ được thực hiện bằng phương thức góp tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản ngân hàng. Bài phân tích sau đây sẽ làm rõ các quy định pháp luật cũng như hướng dẫn cách thực hiện góp vốn cho đúng luật.

Góp vốn điều lệ được thực hiện như thế nào ?

Góp vốn điều lệ theo quy định tại Thông tư 09/2015/TT-BTC ngày 29/1/2015 của Bộ Tài chính:

“Điều 3. Hình thức thanh toán trong giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác

1. Các doanh nghiệp không sử dụng tiền mặt (tiền giấy, tiền kim loại do Ngân hàng Nhà nước phát hành) để thanh toán khi thực hiện các giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác.

2. Khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác, các doanh nghiệp sử dụng các hình thức sau:

a) Thanh toán bằng Séc;

b) Thanh toán bằng ủy nhiệm chi – chuyển tiền;

c) Các hình thức thanh toán không sử dụng tiền mặt phù hợp khác theo quy định hiện hành.

3. Doanh nghiệp khi thực hiện giao dịch góp vốn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp khác bằng tài sản (không phải bằng tiền) thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.”

Văn bản đầy đủ Thông tư 09/2015/TT

Nôi dung văn bản Nghị định 222/2013/NĐ-CP

Góp vốn điều lệ

Góp vốn điều lệ được hướng dẫn theo quy định tại Công văn số 786/TCT-CS ngày 01/03/2016 của Tổng cục thuế như sau:

” Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05-2015/Bolt-KT ngày 25/12/2015 của Viện Đào tạo mở và nghiên cứu phát triển hỏi về giao dịch góp vốn bằng tiền mặt và thuế GTGT của nhà thầu nước ngoài đối với dịch vụ cung ứng giảng viên ngoại ngữ. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quy định về thanh toán bằng tiền mặt.

Tại Điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ v thanh toán bằng tiền mặt quy định:

Điều 6. Giao dịch tài chính của doanh nghiệp

1. Các doanh nghiệp không thanh toán bằng tiền mặt trong các giao dịch góp vn và mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp.

2. Các doanh nghiệp không phải tổ chức tín dụng không sử dụng tiền mặt khi vay và cho vay lẫn nhau.”

Căn cứ quy định trên thì các doanh nghiệp không được sử dụng tiền mặt khi góp vốn, mua bán, chuyển nhượng phần vốn góp vào doanh nghiệp. Quy định trên không áp dụng bắt buộc đối với cá nhân khi góp vốn vào doanh nghiệp.”

Toàn văn Công văn 786/TCT-CS ngày 01/03/2016

Từ các quy định trên doanh nghiệp có thể quy định vê việc góp vốn điều lệ như sau:

 • Doanh nghiệp dùng vốn của mình góp vốn đầu tư vào các doanh nghiệp khác mà không dùng tiền mặt
 • Cá nhân thực hiện việc góp vốn vào doanh nghiệp thì có thể sử dụng tiền mặt hoặc thông qua ngân hàng

Tư vấn đối với các doanh nghiệp thực hiện quy định về góp vốn điều lệ

Mặc dù có thể thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp bằng tiền mặt vào song phương pháp này lại ẩn chứa một số vấn đề:

 • Số tiền phải kiểm kê có thể là rất lớn
 • Rủi ro về tiền giả
 • Việc lưu trữ phiếu thu phải được thực hiện một cách kỹ lưỡng, nếu xảy ra mất mát sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường cho doanh nghiệp khi cần phải chứng minh với cơ quan nhà nước, cơ quan thuế và cổ đông là đã góp đủ vốn
 • Chứng minh độ xác thực của chữ ký trên phiếu thu và phải có đầy đủ 5 chữ ký
 • Độ tin cậy của công ty chỉ có một thành viên là không cao
 • Nguy cơ rủi ro cao trong việc cất giữ tiền
 • Việc chứng minh số tiền góp vốn khi kiểm toán là rất khó khăn và phức tạp
 • Độ tin cậy không cao

Từ những vấn đề nêu trên, doanh nghiệp nên cân nhắc việc thực hiện góp vốn bằng tiền mặt để tránh những rủi ro không đáng có thể xảy ra.

Ngoài ra, việc góp vốn bằng tiền mặt không được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật dẫn đến việc không được chấp nhận là đã góp đủ vốn cũng đem đến những hậu quả cho doanh nghiệp. Cụ thể:

 • Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp không được tính lãi nếu chưa góp đủ vốn điều lệ
 • Doanh nghiệp vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp về góp vốn
 • Không có khả năng chứng minh năng lực tài chính của mình với cổ đông và đối tác. dichvuketoangiare.vn

 

Bạn đang gặp phải vấn đề gì ? Để lại phản hồi cho chúng tôi

avatar
  Subscribe  
Notify of